Make your own free website on Tripod.com

PROSES KERJA BAGI MENGURUSKAN SUKAN TAHUNAN

 

 

BIL

 

PROSES KERJA

PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK

SESSI UNDANG / PERATURAN

 

1.

Penyediaan kertas konsep

 

Pengetua/Guru Besar

 

SPI Bil. 1/1989

SPI Bil. 10/1989

SPI Bil. 3/1991

SPI Bil. 9/1991

SPI Bil. 1/1995

SPI Bil. 9/2000

SPI Bil. 9/2000

(Tambahan)

2.

Pengesahan / sokongan pengetua

Pengetua / Guru Besar

3.

Penubuhan AJK

Pengetua / Guru Besar

4.

Mesyuarat AJK Perasmi acara dll

Pengetua / Guru Besar

5.

Mesyuarat AJK Kecil

 

GPK Koku

6.

Pendaftaran peserta sukantara

 

GPK Koku

7.

Jadual pertandingan sukantara

 

GPK Koku

8.

Penyediaan padang/alatan

 

GPK Koku

9.

Sukantara

Pengetua / Guru Besar

10.

Pendaftaran peserta sukan

 

GPK Koku

11.

Jadual Pertandingan Sukan

 

GPK Koku

12.

Acara awal hari sukan

GPK Koku/Pengetua/Guru Besar

13.

Raptai sukan tahunan

GPK Koku/Pengetua/Guru Besar

14.

Acara akhir

 

Pengetua/ Guru Besar

15.

Membersih/mengemas padang & peralatan

GPK Koku/Pengetua/Guru Besar

16.

Laporan & Penilaian (Post-mortem)

GPK Koku/Pengetua/Guru Besar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTA ALIR PENGURUSAN SUKAN TAHUNAN

 

TIDAK,TIDAK,TIDAK
YA
YA
YA
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Acara akhir

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


SENARAI SEMAK PENGURUSAN SUKAN TAHUNAN

BIL

TINDAKAN

( )

CATATAN

 

1

 

Penyediaan kertas kerja cadangan lengkap program sukan tahunan

 

 

 

 

2

 

Pengesahan/sokongan Pengetua

 

 

 

 

3

 

AJK ditubuhkan

 

 

 

 

4

 

Mesyuarat AJK

 

 

 

 

5

 

Mesyuarat AJK Kecil

 

 

 

 

6

 

Pendaftaran peserta lengkap

 

 

 

 

7

 

Penyediaan jadual pertandingan sukantara

 

 

 

 

8

 

Padang/alatan disediakan

 

 

 

 

9

 

Pelaksanaan sukantara

 

 

 

 

10

 

Pendaftaran peserta sukan

 

 

 

 

11

 

Jadual pertandingan sukan disediakan

 

 

 

 

12

 

Acara awal bermula

 

 

 

 

13

 

Raptai acara akhir dijalankan

 

 

 

 

14

 

Acara-acara akhir dijalankan

 

 

 

 

15

 

Mengemas padang

 

 

 

 

 

16

 

Post-mortem Penilaian, laporan, cadangan untuk akan datang disediakan