Make your own free website on Tripod.com

PROSES KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN

 

BIL

PROSES KERJA

PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK

SESSI UNDANG-UNDANG / PERATURAN

1

Mesyuarat Penaja

 

 

 

2

Surat permohonan Penubuhan dan JK Penaja Persatuan

 

Guru penasihat/Pengetua/Guru Besar

1. Warta kerajaan Jil.42.No.11

3

Surat Kelulusan Penubuhan

 

Pengetua/Guru Besar

 

4

Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Setiausaha

 

Guru penasihat/Pengetua/Guru Besar

 

2. Surat Pekeliling

5

Perlembagaan dan peraturan-peraturan persatuan

 

Guru penasihat

Bil. 5/1986

 

Bil.1/1988

6

Senarai AJK Persatuan

 

Guru penasihat

 

Bil..4/1995

7

Senarai aktiviti utama persatuan

 

Guru penasihat

 

Bil..3/1997

8

Surat pengesahan penubuhan dan pendaftaran persatuan

 

Pengetua/Guru besar

 

Bil..24/1998

9

Surat perlantikan Pengetua kepada guru penasihat

 

Pengetua/Guru besar

 

10

Menyenaraikan tanggungjawab guru penasihat

 

GPK Koko

 

11

Surat penerimaan perlantikan kepada guru penasihat

 

Pengetua/Guru besar

 

12

Surat penurunan kuasaan daripada pengetua kepada AJK persatuan

 

Pengetua/Guru Besar

 

13

Perlaksanaan Persatuan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTA  ALIRAN PENUBUHAN PERSATUAN

 

 

 


                                                       MULA

 

 

 


                                                                         Mesyuarat Penaja

 

 


                                                                                                   Surat permohonan Penubuhan dari

                                                                             JK Penaja Persatuan

 

 


                                    TIDAK                                                                  

                                                     DILULUSKAN

 

               

 

 


                            YA

 

 

 

 


                                          TERIMA

                    SEMAK                    TIDAK

 


                                   YA

                                                                                         Surat Perlantikan Pengetua/Guru besar

                                                                 Kepada guru penasihat

             

 


                                                                                           Surat penerimaan perlantikan kepada guru

                                        Penasihat

 

 

 


                                                                                  Menyenaraikan tanggungjawab

                                                       guru penasihat 

 

 


              

                                                                                     Surat penurunan kuasaan daripada                      

                                                                                pengetua kepada Ajk persatuan

 

 

 


                                                                     Perlaksanaan persatuan

 

 

 


                                      Tamat

 

 

 

 

 

SENARAI SEMAK TUGAS PROSES KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN

 

 

BIL

 

 

TINDAKAN

 

TANDA ( / )

 

 

CATATAN

1

Mesyuarat Penaja

 

 

 

2

Surat permohonan Penubuhan dan JK Penaja Persatuan

 

 

 

3

Surat Kelulusan Penubuhan

 

 

 

4

Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Setiausaha

 

 

 

5

Perlembagaan dan peraturan-peraturan persatuan

 

 

 

6

Senarai AJK Persatuan

 

 

 

7

Senarai aktiviti utama persatuan

 

 

 

8

Surat pengesahan penubuhan dan pendaftaran persatuan

 

 

 

9

Surat perlantikan Pengetua kepada guru penasihat

 

 

 

10

Menyenaraikan tanggungjawab guru penasihat

 

 

 

11

Surat penerimaan perlantikan kepada guru penasihat

 

 

 

12

Surat penurunan kuasaan daripada pengetua kepada AJK persatuan

 

 

 

13

Perlaksanaan Persatuan