Make your own free website on Tripod.com

PROSES KERJA PENGELOLAAN

PERTANDINGAN PERINGKAT SEKOLAH

 

 

BIL

 

PROSES KERJA

PEGAWAI YANG

MELULUSKAN/

DIRUJUK

UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

Mengemukakan surat mohon kebenaran melaksanakan aktiviti pertandingan peringkat daerah kepada pengetua dengan menggunakan kertas kerja.

 

Setelah kelulusan diterima, surat pelantikan ajk diedarkan beserta surat panggilan mesyuarat kali pertama.

 

Mesyuarat jawatankuasa kali pertama bagi menerangkan program dan mengemukakan kertas kerja kepada ajk untuk pindaan bagi pelaksanaan

 

Menerangkan tugas-tugas jawatankuasa, perbelanjaan dan sumber serta menentukan tarikh mesyuarat jawatankuasa kali ke-2

 

Mengeluarkan surat berkaitan pelaksanaan program ;

i.                     surat panggilan mesyuarat kepada pengerusi teknik permainan

ii.                   surat panggilan kepada pengurus pasukan

iii.                  surat meminjam alatan

iv.                  surat mohon bantuan pegawai

v.                   surat mohon khidmat agensi kerajaan

vi.                  surat mohon sumbangan/tajaan

vii.                surat dan borang pengesahan penyertaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesyuarat pengurus-pengurus pasukan :

i.                     menetapkan tarikh

ii.                   mengesahkan pasukan yang bertanding

iii.                  undian kumpulan/pasukan

 

iv.                  menentukan peraturan am pertandingan

 

Menghantar laporan minit mesyuarat yang disahkan kepada PPD dan pengurus-pengurus pasukan

 

Mesyuarat jawatankuasa pengelola kali ke-2 diadakan dengan menerima laporan mesyuarat pengurus-pengurus pasukan yang telahpun bermesyuarat. Penambahbaikan dan pindaan sekiranya perlu bersama alternatif.

 

Surat perasmi dan jemputan vip diedarkan seminggu sebelum program dilaksanakan

 

Setiap ajk perlu mengikuti senarai semak tugas masing-masing berdasarkan tugas yang diterima

 

Melaksanakan program mengikut tarikh dan masa yang telah ditetapkan

 

Mesyuarat post mortem dan laporan.

Setiausaha menyediakan format laporan pada semua jawatankuasa pengelola bagi menentukan proses kerja masing-masing dilaksanakan dalam tiga fasa, Sebelum, semasa dan selepas kejohanan

 

Laporan program hendaklah disediakan beserta gambar merangkumi rumusan, komen, cadangan untuk penambahbaikan

 

Hantar laporan dan keputusan pertandingan ke PPD dan sekolah-sekolah

Pengetua

Guru besar

GPK Kokurikulum

 

 

 

AJK pelaksana

 

 

 

Pengetua

Guru besar

GPK Kokurikulum

Setiausaha

 

Pengetua

Guru besar

GPK Kokurikulum

 

 

Setiausaha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengetua

Guru besar

GPK Kokurikulum

 

 

 

 

 

 

 

Setiausaha

 

 

 

Pengetua

Guru besar

GPK Kokurikulum

Setiausaha

AJK pelaksana

 

 

 

Setiausaha

 

 

 

PK KOKUM

AJK pelaksana

 

 

Semua pegawai yang terlibat

 

 

PK KOKUM

Setiausaha

 

 

 

 

 

 

Setiausaha

 

 

 

 

Pengetua

Guru besar

GPK Kokurikulum

 

SPI BIL. 1/1995

 

SPI BIL. 9/2000

 

SPI BIL. 9/2000

(tambahan)

 

SPI BIL. 7/1977

 

Peraturan pertandingan antara bangsa, kebangsaan, Negeri dan peraturan am kejohanan.

 

 

 

 

 

SENARAI SEMAK PENGELOLAAN

PENGELOLAAN PERTANDINGAN MSSD

 

BIL

TINDAKAN

TANDA ( / )

CATATAN

1

Surat meminta kebenaran kepada Pengetua

 

 

 

2

Kertas Kerja

 

 

 

 

2.1 Latar belakang

 

 

 

2.2 Objektif

 

 

 

2.3 Sasaran

 

 

 

2.4 Carta Organisasi

 

 

 

2.5 Agihan tugas

 

 

 

2.6 Maklumat Program

2.6.1 Tarikh

2.6.2 Masa

2.6.3 Tempat

 

 

 

2.7 Pela / lokasi

 

 

 

2.8 Anggaran perbelanjaan

 

 

 

2.9 sumber kewangan

 

 

 

2.10 Peraturan pertandingan

2.10.1 Hadiah/pemenang

 

 

 

2.11 Borang-borang penyertaan

 

 

3

Mesyuarat jawatankuasa 1

 

 

 

 

3.1 Penerangan kejohanan

 

 

 

3.2 Mengesahkan Perlantikan

 

 

 

3.3 Pengagihan tugas

 

 

 

3.4 Agihan Sumber Kewangan

 

 

 

3.5 Perbincangan

 

 

4

Pengahantaran borang dan syarat pertandingan ke sekolah-sekolah

 

 

 

5

Mesyuarat pengurus pasukan

 

 

 

6

Mesyuarat jawatankuasa 2

 

 

 

 

6.1 Laporan perkembangan dan pemurnian

 

 

7

Pelaksanaan

 

 

 

8

Post-mortem

 

 

 

9

Laporan dan penilaian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENARAI SEMAK SURAT

PERTANDINGAN PERINGKAT MSSD

 

 

BIL

 

 

TINDAKAN

 

TANDA ( / )

 

CATATAN

1

Memaklumkan kepada pengetua

 

 

 

2

Surat lantikan jawatankuasa

 

 

 

3

Surat panggilan mesyuarat

 

 

 

4

Borang penyertaan

 

 

 

5

Surat makluman

5.1 PPD/Penyelia kanan sukan

5.2 Pengerusi teknik

5.3 Sekolah-sekolah

 

 

 

6

Surat meminjam alatan

 

 

 

7

Surat memohon bantuan pegawai Teknik

 

 

 

8

Surat memohon tajaan / sumbangan

 

 

 

9

Surat jemputan vip

 

 

 

10

Surat jemputan perasmi

 

 

 

11

Surat mohon khidmat agensi kerajaan (PDRM/Kesihatan)

 

 

 

12

Surat mohon menggunakan tempat

 

 

 

13

Surat edaran laporan dan keputusan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTA ALIRAN PENGELOLAAN

PERTANDINGAN PERINGKAT MSSD

 

 


MULA

 

 

 


Memohon kebenaran dan kertas kerja

 

 

 


Pindah/Tangguh             Tidak                           

 


kelulusan diperolehi

 

 

 

 


                                                                                    Mesyuarat J/kuasa Pengelola

                       

Kebenaran diperolehi

 

 


Mesyuarat Pengurus-pengurus pasukan

 

 

 


Pindah/Tangguh             Tidak                           

Surat kebenaran ibu bapa

 

 

 


Surat jemputan Perasmi

 

Kebenaran pihak berkenaan

 

 


Pelaksanaan program

 

 

 

 


Post Mortem Laporan

 

 

 


Tamat